Reklamační řád platný do 5.1.2023

Reklamační řád – jak reklamovat

1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to především ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb.

1.2. Kupující je povinen, v případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních dopravců prodávajícího, zkontrolovat, zda je zboží dopravou viditelně nepoškozené. V opačném případě kupující zboží nepřevezme a sepíše s dopravcem zápis o škodě.

Prodávající z důvodu pozdějších úspěšného uplatňovaní práv rozhodně doporučuje zboží při převzetí od dopravce řádně prohlédnout.

1.3. V případě zjištění, že zboží je po jeho rozbalení nekompletní nebo neodpovídá objednávce, kontaktuje kupující pro urychlení reklamačního řízení prodávajícího e-mailem na adrese: info@tnshop.cz kde se domluvíte na možnosti vrácení či výměny zboží.

1.4. Do kdy můžete zboží reklamovat: do 24 měsíců ode dne, kdy zboží převezmete (při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je záruční lhůta pouze 12 měsíců).

1.5. V případě, že zboží vykazuje vady, je kupující oprávněn uplatnit svá práva u kupujícího na adrese jeho sídla. Zároveň, pro urychlení doby vyřízení reklamce, je kupující oprávněn kontaktovat přímo autorizovaný servis. Jejich seznam je uveden na stránkách zastoupení daného výrobce či distributora:

AEG
Alveus
Bosch
Blanco
Electrolux
Faber
Franke
Siemens
Whirlpool

nebo přímo v záručním listě, který je ke zboží přiložen.

Výhodou přímého kontaktování autorizovaného servisu je, že jím vyslaný servisní technik je schopen řadu vad zboží odstranit přímo na místě bez nutnosti složité manipulace se zbožím, jeho zasíláním zpět apod. Servisní zásah může probíhat i tak, že autorizovaný servis zboží vyzvedne, a po příp. opravě dopraví zpět.