Reklamační řád platný od 6.1.2023

Reklamační řád – jak reklamovat

1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to především ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb.

1.2. Kupující je povinen, v případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních dopravců prodávajícího, zkontrolovat, zda je zboží dopravou viditelně nepoškozené. V opačném případě kupující zboží nepřevezme a sepíše s dopravcem zápis o škodě.

Prodávající z důvodu pozdějších úspěšného uplatňovaní práv rozhodně doporučuje zboží při převzetí od dopravce řádně prohlédnout.

1.3. V případě zjištění, že zboží je po jeho rozbalení nekompletní nebo neodpovídá objednávce, kontaktuje kupující pro urychlení reklamačního řízení prodávajícího e-mailem na adrese:  info@tnshop.cz, kde se domluvíte na dalším postupu.

1.4. Do kdy můžete zboží reklamovat: do 24 měsíců ode dne, kdy zboží převezmete. Záruční doba pro podnikatele je 12 měsíců. 

1.5. Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží, které mají vliv na funkčnost a užitné vlastnosti zboží. Vada není změna vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku běžného opotřebení, nesprávného používání nebo zásahu. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji tedy reklamovat. 

1.6. V případě, že zboží vykazuje vady, je kupující oprávněn uplatnit svá práva u kupujícího na dálku či na adrese jeho sídla nebo provozovny, a to v závislosti na vlastnostech zboží. Zároveň, pro urychlení doby vyřízení reklamace, je kupující oprávněn kontaktovat přímo autorizovaný servis. Jejich seznam je uveden na stránkách zastoupení daného výrobce či distributora:

AEG
Alveus
Bosch
Blanco
Electrolux
Faber
Franke
Siemens
Whirlpool

nebo přímo v záručním listě, který je ke zboží přiložen. Konečný daňový doklad, tj. faktura taktéž slouží jako záruční list.

Výhodou přímého kontaktování autorizovaného servisu je, že jím vyslaný servisní technik je schopen řadu vad zboží odstranit přímo na místě bez nutnosti složité manipulace se zbožím, jeho zasíláním zpět apod. Servisní zásah může probíhat i tak, že autorizovaný servis zboží vyzvedne, a po příp. opravě dopraví zpět.

1.7. Blíže ujednání ohledně reklamací najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách pro spotřebitele.